נאום בגין בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' טבת התש"ט, 6 בינואר 1949
מתוך:
P20-283

וזכרנו את גבורינו – קדושנו. ואמרנו: לא לשוא נתתם את נפשכם. הנה לפניכם מסע נצון. לא רק מסע נצחון שלכם היה זה, מסע נצחון אל האמת ההיסטורית היה זה.[...] לא לשוא עמלתם, הקרבתם וסיכנתם את נפשכם. העם אתם היה ואתכם יהיה לעולמי עד ויזור את זכר קדושינו הגבורים.