נאום בגין בהפגנת העם בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אלול התשט"ו, 30 באוגוסט 1955
מתוך:
P20-283

האמת ההיסטורית היא כי בדור הזה עם ישראל כולו נידון למות. בכל כוחנו כאן חלשים נגד חזקים, מעטים נגד רבים שש מאות אלף נגד אימפריה עצומה רבבה עם נשק דל ביד נגד שבע מדינות ערב יכולנו ונצחנו, כל הכוח הזה בא לנו מן הדם השפוך של עמנו, אלוהי ישראל מצילם בכל דור ודור בתנאי שבני ישראל קמים לסייע בידי שמים לעמוד על נפשם ולקנות את חלקם