נאום בגין בהפגנת העם בירושלים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אלול התשט"ו, 30 באוגוסט 1955
מתוך:
P20-283

יש לנו תקציב פיתוח והוא בין מיליונים. אמרו אבותינו פיקוח נפש דוחה שבת ומה היה קדוש יותר לאבותינו מן השבת? היום יש פיקוח נפש ופיקוח דוחה פיתוח המשק. אנחנו רוצים עשרות מיליונים מתקציב הפיתוח להצלחת האחים. אבל אם אין דרך אחרת אנו פונים אל השליטים המונופוליסטים שמעליהן לא שילמו עד כה מס אנו פונים למצפונם הפעם, הפעם תשלמו מס למען נביא גאולים. אבל גם אם זאת לא יעשו ואם כל הדרכים האלה לא תהיינה מספיקות לא נהסס אנחנו אנשי האופוזיציה בכנסת לתמוך בהצעהלהטיל גם מעמסה נוספת על אזרחי ישראל העמודים וניקח על עצמנו את כל האחריות הצבורית הכרוכה בכךלהטלת מס נוסף על העם הזה כי הצלת אחים קודמת לכל. באהבת ישראל אנחנו חיים, יש צורך למצוא את הדרכים לשליחת אניות לשירת אוניות להביא את אחינו מצפון אפריקה למען לא ישחט אותם השוחט. אני יודע כל לב יהודי פועם וקרוא הצלה ופינוי כל הדרכים בלי חישובים בלי חשבונות. מדינת ישראל היא מדינת הצלת אחים.