מ. בגין קורא באסיפת עם בת"א לשים קץ לשפך הדם היהודי: אחת הדרך לשלום – קדימה לירדן, לשלמות המולדת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשי"ג, 14 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 1

הרעש, שאנשי הש"י ודובריהם הרשמיים הקימו סביב ,,המחתרת נגד הכל", הבאיש את ריחנו ברחבי עולם, אבל העיקר הוא שהממשלה שוב מנסה להטיל חוקי רודנות ועריצות על העם. הם מפחדים ומנסים להפחיד.
מה הם יסודות המשפטבמדינה חופשית? בית הדין הוא בלתי תלוי; אם האזרח הפר את החוק, הרי הוא מובא בפני שופט; אם השופט פוסק לו עונש, על האזרח לקבל את פסק הדין באהבה, וכל שאר האזרחים מחוייבים לכבד את פסק הדין.
אולם, אם השלטון שם את עצמו שופט; אם הלשנה של סוכן פרובוקטור או המאסר עצמו הם הראשיות לאשמתו של האזרח - אין חובה ואף אין זכות לכבד סידורי רודנות כאלה.
על כן הריני אומר במפורש: אנשים המושלכים לבית-סוהר על-פי פקודה אדמיניסטרטיבית, בלא החלטת בית-הדין צדק בלתי-תלוי, אינם אסירי מדינה כי אם חטופי ש''י. ואם אחד מהאסירים אלה יפרוץ את בית-הסוהר, יגיע לביתי ויבקש מחסה – אתן לו מחסה. ומתוך בוז גלוי לחוקי העריצות של אדון בן-גוריון, הריני קורא לכם לעשות, במקרה כזה, את אותו מעשה. אנשים שהפרו את החוק, ויהיו מניעיהם אשר יהיו, יש להביאם בפני שופטים בלתי-תלויים ולא בפני עושי דברו של שר-חוסר-הבטחון – ויש עוד שופטים בישראל!