מ. בגין קורא באסיפת עם בת"א לשים קץ לשפך הדם היהודי: אחת הדרך לשלום – קדימה לירדן, לשלמות המולדת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' תמוז התשי"ג, 14 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 1

בפנינו עומדת, אפוא, הבעייה איך לשים קץ לשפיכת הדמים הגוברת והולכת, איך לסיים את מלחמת התוקפנות הנערכת נגדנו – והיא אינה אלא בראשיתה. והתשובה היא אחד: קדימה לירדן – לחידוש שלימות המולדת.