מ. בגין פנה אתמול לממשלה במליאת הכנסת: החלטת הרוב היא החלטת הכנסת – ועליכם להוציאה אל הפועל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשי"א, 29 במאי 1951
מתוך:
עמוד 2, 4
בזמן הדיון אמרתי למר שרת כי לפי חוקי חרום אלה יכול כל חייל וכל שוטר לאסור כל בן אדם והרי אלה הם חוקים נאציים. הרי "ההגנה", בזמן שהופיעו החוקים האלה בשנת 1945 שדרה הודעה כי מי שיעיז להטילם יחשב כפושע. זו היתה הודעת "תנועת המרי" בשנת 1945.

בתשובה אמר לי מ. שרת: "מי קובע? אתה או הכנסת? דעתך היא דעתך אבל הכנסת עוד לא קבעה".

אם כן, מר שרת: הכנסת כבר קבעה. הכנסת קבעה שחוקים אלה הכרח הוא לבטלם; שהם עומדים בניגוד ליסודותיה של המדינה חפשית