מ. בגין פנה אתמול לממשלה במליאת הכנסת: החלטת הרוב היא החלטת הכנסת – ועליכם להוציאה אל הפועל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשי"א, 29 במאי 1951
מתוך:
עמוד 2, 4
מבחינה קונסטיטוציונית אין אפיל וצל ושמץ של ספק שהכנסת מוסמכת לקבל החלטות ולהטיל עליכם את ביצועה ביחוד שאתם התחייבתם בפני עם ועדה פה בכנסת לקיים את ההחלטות. ואין זה מקרה שאנחנו דברנו גם על חוקים וגם על החלטות. כי זהו ההבדל היסודי בין משטר פרלמנטרי ובין משטר נשיאותי. במשטר פרלמנטרי כל בית מחוקקים גם מחוקק חוקים וגם מקבל החלטות והחלטות מחייבות את הממשלה.