מ. בגין פנה אתמול לממשלה במליאת הכנסת: החלטת הרוב היא החלטת הכנסת – ועליכם להוציאה אל הפועל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשי"א, 29 במאי 1951
מתוך:
עמוד 2, 4

אבל, ישנו דבר נוסף, והואחוסר חוקה.הנה כי כן ראש מפא"י טען מהרגע הראשון של הקמת המדינה שלא דרושה לנו חוקה. בגלל חוסר חוקה אין אתם יודעים – ואין רבים בצבור יודעים – כיצד יש לנהוג במקרה של סכסוך על רקע קונסטיטוציוני. אך לכל הדעות המשטר במדינה הוא, להלכה, משטר פרלמנטרי, אם הדעה כי משטרנו הוא משטר פרלמנטרי מקולת גם על דעתכם, איזה יסוד יש לטענתכם כי אסור לכנסת לתת לכם צו לפעול או גם לבטל פעולה?
אתן לכם דוגמה מהחיים במדינה אחרת, במדינה אותה אתם לוקחים תמיד לדוגמה, וגם אנו לקחנוה פעם לדוגמא – במלחמת השחרור – אבל לדידכם יש ללמוד דוקא מהמדינה ההיא, מאנגלי. ניחא, אתן את הדוגמא מהחיים באנגליה.
לפני שבועות מספר קבעה ממשלת הלייבור באנגליה מחיר של גבינה- פעולה אדמיניסטרטיבית גרידא -אולם לחלק בבית המחוקקים הבריטי – דוקא לקונסרבטיבים, נראה שהמחיר הזה גבוה מדי, והם היצוע הצעה לבטל את החלטת הממשלה, ממשלת הלייבור, על מחיר הגבינה, ולקבוע בפרלמנט מחיר גבינה אחר, נמוך. קרה שחלק מהלייבוריסטים הצטרף לדעת הקונסרבטיבים, והרוב בפרלמנט הבריטי הפיל את החלטת הממשלה על מספר השילנגים, שהגבינה צריכה לעלות. וקבעה מספר שילינגים יותר קטן, ואז צעקו הקונסרבטיבים לעבר הממשלה: "התפטרו"! קם מוריסון ואמר: "אין בדעתנו להתפטר בגלל גבינה"!
הנה, הפרלמנט בבריטניה התערב בקביעת המחיר של גבינה, וקבע איתו הלכה למעשה, הממשלה לא רצתה להתפטר בגלל הגבינה – וזה כבר עסקה. אתם לא רציתם להתפטר בגלל החולה, לכן לא נאשים את ממשלת הלייבור בגלל הגבינה. אולם והי עובדה, ואתם פה אישי המשטר הפרלמנטרי המלמדים אותנו תמיד עפ"י הלייבור בגלל הגבינה. אולם זוהי עובדה, ואתם פה אישי המשטר הפרלמנטרי המלמדים אותנו תמיד עפ"י הדוגמאות הבריטיות, אתם באים אלינו בטענה שאסור לכנסת הזאת לצוות עליכם לבטל צו אדמיניסטרטיבי שהוצאתם אותו עפ"י חוקי חרום, שהכנסת כבר קבעה שהם טריפה?