מ. בגין פנה אתמול לממשלה במליאת הכנסת: החלטת הרוב היא החלטת הכנסת – ועליכם להוציאה אל הפועל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשי"א, 29 במאי 1951
מתוך:
עמוד 2, 4

אתחיל בטענה על הפרדת הרשויות.לו היתה טענה זו יוצאת מפינו, היא היתה טענה טבעית.
מראשית תקומת המדינה טענו להפרדת הרשויות. אבל, אם באים אנשים שהם הרשות המבצעת והם נוטלים לידיהם את הזכות לשיפוט, - כלומר קודם כל הם מחסלים את התיאוריה של הפרדת הסמכויות בין הסמכות השופטת ובין הסמכות המבצעת – כלום יש רצינות לטענתם של אנשים אלה להפרדת רשויות?כל ערכה – מבחינת זכויות האדם והאזרח – של הדוקטורינה על הפרדת הרשויות היא בעיקר להפרדה בין הרשות השופטת ובין הרשות המבצעת. כי אם הרשות המבצעת נוטלת לעצמה זכויות שיפוט, כלומר אם הנאשם והמאשים הופך להיות באותו מעמד גם שופט, אז חסל סדר החירות במדינה
האמת היא כי אין הפרדה מוחלטת בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, אף לא תחת משטר נשיאותי הקיים באמריקה, משום שהממשלה מציעה חוקים והרוב בבית המחוקקים מאשרם או מפילם. מכל מקום, יש תמיד שיתוף פעולה מלא והדוק מאוד בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת.עיקר ההפרדה היא בין הרשות השופטת לבין שאר הרשויות במדינה. את ההפרדה הזו חיסלתם על ידי הפעלת חוקי החרום.שמתם עצמכם שופטים; שמתם אנשים במחנה ריכוז.
היום בא אלינו שר המשפטים בטענה כי הפרזנו במידה מסויימת, כשאמרנו שבג'למה קיים מחנה ריכוז. הוא טען ששם בית סהר מסודר עם חדרים מרווחים. כב' שר המשפטים! המדובר אינו בחדרים מרווחים או חשוכים. מחנה ריכוז הוא כל מקום שבו יושב בן אדם כלא שלא על פי פסק דן של בית דין. זוהי הגדרה "מדעית" ואין אחרת. ועל כן, אף אילו לא הייתם מריצים את האנשים האלה שעות עד אפיסת הכוחות, אילו המחנכים שלכם לא היו מצווים אחר כך לבחורים המעונים האלה שאינני יודע אם הם אשמים או לא – בית דין לא קבע זאת- לומר: "תודה רבה אדוני השוטר"-גם אם הייתם נותנים להם את כל התנאים הטובים ביותר, בכל זאת היה זה מחנה ריכוז.כי אתם ממשלה, רשות מבצעת גרידא, ושמתם אנשים במצער, שפטתם אותם לעונש. באיזו זכות? ואחרי כל זאת אתם באים בטענה אלינו, שהכנסת מנסה להתנקש בחוק היסודי על הפרדת הרשויות! טענה זו אין בה כל רצינות, דוקא משום שהיא באה מכם.