מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשט"ו, 20 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 1,4
נושא:
כלכלה - קרטלים, שוק חופשי, תחרותיות

המקור השני לבזבוז הוא המונופול הנתמך ע"י האומה כולה. מונופול לכשעצמו הוא תקלה למשק, אסון לכלכלה, קלקלה ללאום. במשק חפשי ובהתחרות, תנאי שתהא הוגנת, [...] דרך הגונה שהיצרנים מוכרחים להוריד את מחירי התוצרת ולהעלות את טיבה. מונופול מכתיב את המחירים והם גבוהים וטיב התוצרת יורד כי הרי אין זולתה.
אצלנו קיימים מצד אחד מונופולים הסתדרותיים, קפיטאל-סוציאליסטיים ומן הצד השני קרטלים פרטיים הנתמכים ע"י מפלגת המרכז או מפלגת-מרכז-הקרטלים.
היכן שמעתם על כלכלה כזאת? אולם למרבה הקלקלה מונופולים אלה קיימים בתמיכת האומה כולה.