מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשט"ו, 20 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 1,4

אכן, בדברי על שפיכת הדם היהודי משהו נקרע בלב. הנני בן-דור ההשמדה כולכם ראיתם הבעיני רוחכם מליוני אנשים, נשים וטף מובלים לטבח. ראיתם במו עיניכם אלפי צעירים יוצאים לקרב על תקומת ישראל. בתקופה מסוימת קבלתי על עצמי את האחריות, שאין איומה ממנה, לשלוח לקרב ולמות את טובי בנינו אשר בדמם גאלונו משעבוד. והם הלכו. והם הביאו לנו את החירות. כל הקרבנות האלה ניתנו בעיקר למען לא יישפך עוד דם יהודי בארץ היהודים