מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשט"ו, 20 במרץ 1955
מתוך:
עמוד 1,4

משק חופשי הנושא את עצמו; מדינה גאה שאזרחיה חיים על עמל כפיהם ויגיע מוחם, שאינם פושטים ידם וגם אינם פושטים רגלם – זו התכנית על סעיפיה והעם חייב להסיק את המסקנות לא רק משש שנות שלטון מפא"י אלא גם מן השנתיים למעלה משנתיים, של השלטון המשותף של מפא"י ושל עוזריה ומציליה- הציונים הכלליים.