מ. בגין מכריז בפתיחת הועידה הארצית השניה לתנועת החרות: חותם הנצחיות וחותם חזון הדורות טבועים בתנועה זאת – ועל כן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר א' התשי"א, 27 בפבואר 1951
מתוך:
עמוד 1,4

תהליך שיבת-ציון הולך ויוצר בארץ זו מצב, שלו ייחלנו ואותו ניבא מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי. הולך ונוצר בארץ זו רוב יהודי, רוב לא רק ביחס לשטחה של מדינת ישראל בגבולותיה הנוכחיים – אלא רוב יהודי אבסולוטי ביחס לכל האוכלוסיה משני עברי הירדן.
ובמצב חדש זה – שאלת חיים הוא משטר של חופש-אמת, משטר של חרות – חרות האדם, חרות היזמה הפרטית היוצרת, חרות מכבלי התלות הכלכלית במשט. בשליט.משטר זה, שעליו תלחם תנועת החרות ואף נצחונו הוא התנאי לעצמאותה השלמה של מדינתנו, הוא הוא שיצור את האפשרויות לשיבת ציון כוללת, שתרכז בארץ הזו את מרביתו של עמנו ותהפכנו לעם מדינה, העומד ברשות עצמו והמהווה גורם בעל משקל מכריע באזור זה של העולם...
בדיון על המאורעות האקטואליים של היום, אסור גם התעלם מבעיות יסוד של קיומנו, של מה שנקרא השקפת חיים – או כמקובל "השקפת עולם".
האיומים למיניהם לא עמדו בנסיון החיים. הם נתבדו והם הפכו למעשה למושגים מטמטמים, המשמשים רק תכססנים מפלגתיים ומטרותיהם.
תנועת החירות חייבת הקבוע לעצמה השקפת חיים, שתהיה מבוססת על שלושה יסודות: א)חרות היחיד, אשר תהווה התגלמות כל ההישגים של רוח האדם החפשית בכל שטחי החיים, את כל החירויות האזרחיות על כל ביטוייהן וצורותיהן. החרות הכלכלית, שכיום אינה קיימת כלל במציאות ואשר העדרה הפך לבעיה המרכזית של דורנו. כי השילוב והקשר בין הפרנס והשליט הוא הוא שהפך למקור העבדות, והוא הוא אשר הולך ומוגשם גם בתוכנו ע"י השתלטות הטרסטים הלויתנים על הכלכלה שלנו ועל יכולתו הכלכלית של כל יחיד בתוכנו.
היסוד השני הוא תיקון החברה כחזונם של נביאנו וכחזונו של ראש בית ואבי המרד על הבטחת חמשת המ"מים לכל אדם באשר אדם הוא: מזון, מלבוש, מעון, מורה מרפא. בלעדי זאת אין תקומה לאנושיות, וודאי שלא תקום ותתבסס מדינת ישראל חזקה ושלמה. - עליונות המשפט הוא היסוד השלישי, באשר בו, בעקרון זה, תלוי למעשה הכל: סדריה האמיתיים של חברה מתוקנת, לשמירה על כל ההישגים שיובטחו ע"י הגשמת שני היסודות הראשונים.