מ. בגין מגיב בכנסת: הצהרות דיין ביחס לארה"ב ולצרפת – פגיעה באינטרס הלאומי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשכ"ד, 6 במאי 1964
מתוך:
ע"מ 1-2

כפי שנתפרסם בעתונות, אמר שר החקלאות, כי נשיא ארצות-הברית הזמין את ראש הממשלה בעיקר בגלל חישובי בחירות, וכי ידידותה של צרפת למדינת ישראל נבעה בעיקרה ממלחמת אלז׳יריה או בגללה. מהצהרות אלו נודף ריח של מה שנקרא ״ריאל פוליטיק״. גם אילו היה כך, היה על ענין רציני זה, בו קשורים יחסי החוץ של מדינתנו, חל מה שאמרו אבותינו: ״הכל יודעין למה וגו״׳. אבל זה איננו כך.