מ. בגין לאשכול: אם גח"ל הוא האויב איך יקרא שר הבטחון לעבדול נאצר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התשכ"ה, 22 בספטמבר 1965
מתוך:
עמודים 1,2

בהודעתו של מר אשכול, כלולה הפיסקה לאמור: "גח"ל, האוייבת המסורתית של תנועת הפועלים"... לא אתייחס כלל לתוכנם, חסר השחר, אלא למינוח. מה פירושה של המילה אוייב? איך יקרא מר לוי אשכול לעבדול נאצר: "חבר – סוציאליסט" או אוייב ישראל? אם גח"ל הוא "אוייב". מהו לנו הרודן המצרי? ואם נאצר הוא האוייב, איך יכול ראש הממשלה להטיל שם זה על מחנה עצום של פטריוטים עבריים? ...מר אשכול חייב לזכור, כי הוא גם שר הבטחון. בתוקף תפקידו זה, הוא עלול כל יום לשלוח את אחד ה"אוייבים המסורתיים" לסכן את נפשו בשליחות או במערכה כנגד האוייב הצר עלינו.