מ. בגין: הרוב יכריע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו טבת התשכ"ג, 22 בינואר 1963
מתוך:
1

ראו את הועידה, הומה, סוערת. ואני מתגאה בזה. יש שתי דעות. אך כולם יקבלות את הדין שייחרץ, ואז נשוב למלאכתנו, כפי שלימד ראש בית"ר את תלמידיו. כך לדון וכך להכריע - וגם לאהוב איש את אחיו.