מ. בגין הכריז אתמול באסיפת עם בת"א: על ממשלת הקלון להתפטר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה ניסן התשי"ב, 20 באפריל 1952
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

הגרמנים הטבילו אותנו בדם ובדמע ובקמח טחון של עצמות אבותינו, וא' בן-גוריון ושרת, הם שרימו את העם והטבילוהו בבוץ.