מ. בגין: הבו גודל לשופטי ישראל!

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשכ"ב, 17 בדצמבר 1961
מתוך:
עמוד 1

איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אוון - להשמידם עדי עד. הדברים האלה הנעלים מכל רקיע, העמוקים מכל תהום, הפשוטים, האדירים, הנצחיים, עולים על זכרון ליבנו ביום בו ניתן גזר הדין במשפט ירושלים... ומשראינום מהתחלת הדין ועד תומו זכאים וחייבים אנו לאמר על שופטי ישראל: הלא גיבורי הרוח המה... בני ישראל, וכל באי עולם, הבו גודל לשופטי ישראל, כי גיבורי הרוח, אדירי המחשבה, אמיצי לב, דייני צדק, שופטי אמת המה.