מ. בגין, ד"ר י. בדר ופרופ' ערי ז'בוטינסקי ב,,אש צולבת" של ציבור אקדמאים בחיפה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התשכ"א, 13 ביולי 1961
מתוך:
עמוד 2

אנו צריכים להיות גאים על המשפט הישראלי, אולם נעשו נסיונות להדביר את המשפט הישראלי. כיצד? הוצעה לנו ועדת מינויים לשופטים לשופטים הצעת הממשלה שנתמכה ללא סייג ע"י השר "הליברלי" מר פ. רוזן, לפיה יהיה הרכב הועדה בת תשעת החברים, כזה שלממשלה תהיה האפשרות למנות שופטים. הדבר היה יכול לפגוע בכל מערכת המשפט בישראל, אולם ההצעה נכשלה לאור הנימוקים והאזהרות של סיעת תנועת החרות בכנסת. סיעת תנועת החרות יזמה את מה שנקרא "חוק שופמן", לפיו חייב כל פקיד ממשלתי לנמק כל סירוב לכל בקשת אזרח.