מ. בגין, ד"ר י. בדר ופרופ' ערי ז'בוטינסקי ב,,אש צולבת" של ציבור אקדמאים בחיפה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התשכ"א, 13 ביולי 1961
מתוך:
עמוד 2

חסרונה של חוקה במדינה מהווה סכנה לכל דמוקרטיה. כיום טוענים "הליברלים" לחוקת יסוד, בועד בעבר היו הפרוגרסיבים שנתנו יד להכשלת הצעתנו...