מ. בגין בפתיחת המועצה הארצית של תנועת חרות: מהתגוננות לאופנסיבה מדינית, משתדלנות ערובות – למדיניות בריתות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשי"ח, 27 בדצמבר 1957
מתוך:
עמוד 1

אינני רוצה לומר היום שה"לאו" האחרון שהושמע בירושלים, בוואשינגטון, בפריס ובלונדון... איננו רציני... אולם איננו יכולים להתעלם מן הרושם הפסיכולוגי העמוק שה"לאוים" שהושמעו רק לפני שנה- כולם הפכו ל"הנים". העולם למד משהו, כאשר הוא שמע מפי ראש הממשלה דהיום או מפי חבריו "לא, לא ולא"- העולם למד כי אחרי שלוש פעמים "לא" אפשר בכל זאת ע"י לחץ להגיע ולשמוע מפיהם את ה"הן", ולכן אין זה מקרה שעל אף כל ההודעות הרשמיות "לא ניתן, לא נכנע, לא נוותר"- עדיין מרחף סימן שאלה מעל שטחה לש מדינת ישראל ובבירות העולם אומריהם דובריהן:" "יבא זמן ונחדש את הלחץ על מדינת ישראל".