מ. בגין בפתיחת המועצה הארצית של תנועת חרות: מהתגוננות לאופנסיבה מדינית, משתדלנות ערובות – למדיניות בריתות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשי"ח, 27 בדצמבר 1957
מתוך:
עמוד 1

"אם מותר לי לבטא דעה אישית ביחס למאורע כל כך כביר (- מלחמת עולם שלישית)- אעשה זאת ואומר שאין שום יסוד לבהלה מלחמתית. לא תפרוץ שום מלחמת עולם כללית: ייתכנו דווקא מלחמות קטנות. לא יהיה שימוש באותם כלי ההשמדה של האנושות כולה: ייתכן שימוש דווקא בנשק הקרוי "קונבנציונאלי". אולם, כמובן, כל איש יכול לטעות. אני סובר שדעה כזאת אין סכנה רבה להשמיע אותה. כי אם יתברר שבטעות היה יסודה- הרי כבר לא ישאר אף אחד כדי להוכיח את הטעות. אפשר אפוא גם להביע דעה כזאת".