מ. בגין בעצרת אלפים ברחובות כספי המדינה נעלמו, חיי אדם הפקר והמוסר נהרס, עד כי ירצח איש את רעהו.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשט"ו, 31 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 1

יש סוכנות ידיעות טלגרפית המשרתת את כל העתונים בארץ, גם את ,,חרות" שלנו היא משרתת, אשר בידיעתה על המאורע כתבה "בריונים תימנים משעריים". מה קרה לנו?
שמעו ידידים ויריבים: כאשר היינו בארצות נכר היו אומרים שיש הבדל בין גורלו של גוי לבין גורלו של יהודי. גוי כי יגנוב - ,,איש אחד גנב" - נאמר: יהודי כי יפשע - ,,יהודי פשע" נאמר. הנעביר מנהג אנטישמי זה לארצנו?
ועל כן: אל תגידו "תימני". תימני הוא ערבי הגר בצנעה או בסביבתה. יהודי הבא מתימן יהודי הוא. באנו הנה להקים אומה מלוכדת, עם אחד, מה החשיבות מנין כל אחד מאתנו בא?