מ. בגין בעצרת אלפים ברחובות כספי המדינה נעלמו, חיי אדם הפקר והמוסר נהרס, עד כי ירצח איש את רעהו.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשט"ו, 31 באוקטובר 1954
מתוך:
עמוד 1

אבל למה אתם, תושבי רחובות, בהיוודע לכם מקרה הרצח, יצאתם להפגנות רחוב? באיזו מדינה למקרה רצח יוצאים להפגין? אין בית משפט בישראל?
נגד מי יצאתם להפגין? נגד חלק מעמנו, נגד שכונה. "משם באים הסכינאים והרותחים" – אמרו. הזהרו! מן השכונה ההיא, רק לפני עשר שנים יצאו טובי הלוחנמים של עמנו. לא היו בה סכינאים, לא התנפלו על נער עברי. שם היתה מסירות והקרבה, נכונות לעלות על גרדום. לעלות על האויב.