מ. בגין בנאומו בקולנוע אוריון לפני ההפגנה: ,,גורל ירושלים כגורל עזה-עתיד ירושלים יוכרע בעזה!" תביעותינו: יוסיף החייל העברי לשבת בעיר שמשון ובמפרץ אילת בל נזוז משום שטח כל עוד מצרים אינה מבקשת שלום

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשי"ז, 14 בדצמבר 1956
מתוך:
עמוד 1,2

שום מלחמה איננה מטרה המטרה היא שלום. יכולנו להכריח את רודנה של מצרים לדבר שלום. אם נעמוד בלי פיק ברכיים, בלי בהלה, כבני חורין – יבין העולם את תביעתנו ואז תוטה דעת הקהל והיא תטה את דעת הממשלות.