מ. בגין בנאומו בכנסת על הממשלה החדשה: מר בן-גוריון, איך הסכמת להתיצב בראש הקנוניה?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד חשון התשכ"ב, 3 בנובמבר 1961
מתוך:
עמודים 1,2

אני מדגיש, אפילו הודעות שאנחנו מוכנים לסמוך עליהן את ידינו, מבחינת תוכנן המדיני, אנחנו באופוזיציה רוצים שהן תהיינה של הממשלה ולא של אחד מבין השרים, מוסמכות ומאושרות, אחרי דיון, שאם לאו, המושג של ממשלה פרלמנטרית מתרוקן מתוכנו.