מ. בגין בנאום סיכום במועצה הארצית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשט"ז, 1 באפריל 1956
מתוך:
עמוד 1

ויש יסוד להניח, כי לו לקחנו בשבי את חיילי האוייב מיד לאחר שהוא תפש את בחורינו, הם היו מזמן מוחזרים ואולי גם אורי אילן היה בא עמם יחד.
זהו הלקח. בנפול חיילים בידי האוייב, אל תעיז עוד הממשלה לפקיר אותם לחסדו או להתערבותם של גורמים זרים, אלא אנחנו נהיה ערבים להם ונעשה באמצעים העומדים לרשותנו – והם אינם דלים – לשחרורם