מ. בגין במפגן עם בן 30 אלף איש בתל-אביב: מפא"י היא הסכנה הפשיסטית בישראל.

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשי"ט, 19 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 1

מהו סימן ההיכר הראשון של מפלגה פאשיסטית? הוי אומר: "המנהיג תמיד צודק". כך נאמר ברומא בימים ההם, וכך אומרים אנשי מפא"י בימים אלה. מנהיגם היורד והמבוהל, "תמיד צודק"... הוא תמיד צודק. כשהוא אינו צודק, לעיני כל, הוא דוקא צודק. כך אומרים אנשי מפא"י על מנהיגם, כך אומרים פאשיסטים על מנהיגם. כך נאמר בימים ההם ברומא: הדוצ'ה תמיד צודק...