מ. בגין במפגן עם בן 30 אלף איש בתל-אביב: מפא"י היא הסכנה הפשיסטית בישראל.

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ט"ו אב התשי"ט, 19 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 1

סימן ההיכר הרביעי הוא שלטון ממשוך המנסה, בכל האמצעים, להנציח את עצמו. חילופי שלטון במדינה דימוקרטית הם טבע הדברים בה. אין דימוקרטיה בלי חילופי שלטון... כלום מדינה זו היא אחוזתה הפרטית של מפא"י, האם עסקניה המושחתים והמתנשאים והמנצלים והמנשלים קנו להם חזקה? איזו היא המפלגה שאינה מעלה על הדעת הדחתה מן השלטון, לתקופת זמן, עליה יחליט העם הבוחר! מפלגה פאשיסטית היא.