מ. בגין במסיבה רבת-משתתפים של סניף תנועת החרות בחיפה – נפעל לאלטרנטיבה בשם העקרונות

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשכ"ז, 27 במרץ 1967
מתוך:
עמוד 1

המשבר שפרץ אצלנו בשולי המחנה, משבר שבא עלינו כחתף ובמפתיע, לא על רעיון חדש ולא על אידיאה חדשה..משבר זה הוא חלק מן המשבר הכללי ובעיקר המשבר המוסרי העובר על המדינה כולה. עקרונות תנועתנו נקבעו לא תמול שלשום אלא לפני עשרות בשנים. לא נקבל את התיאוריות שבשעת סכנה יש להטיל מהספינה הימה את הטלית ותפילין כדי להקל עליה. נשאף לשלטון אך לא תמורת ויתור על עקרונות ונישא את דגל האלטרנטיבה בשם העקרונות. גם אם הדרך תהיה קשה וארוכה.