מ. בגין בכנסת על המאורעות החמורים בירושלים יש להפסיק את כלל ההפגנות למיניהן התחשבות ברגשות דתיים כנים איננה חולשה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג חשון התשכ"ד, 31 באוקטובר 1963
מתוך:
ע"מ 1-2

אנו סוברים שצריך לבדוק את התנהגות המשטרה. אין זה בשבילה שום עלבון. שר המשטרה וועדת הפנים צריכים לבדוק את מידת השימוש בכוח. כל איש שלמד ממלכתיות יודע, שכאשר משטרת נכנסת לפעולה, והחוק מסמיך אותה להפעיל כוח כדי להתגבר על כוח, הרי צריך לבדוק את מידת השימוש בו.