מ. בגין בכנסת על המאורעות החמורים בירושלים יש להפסיק את כלל ההפגנות למיניהן התחשבות ברגשות דתיים כנים איננה חולשה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג חשון התשכ"ד, 31 באוקטובר 1963
מתוך:
ע"מ 1-2

אם יהודי קורא לעבר רעהו בשם גנאי אווילי בגלל מוצאו מאלג'יר או ממרוקו או ממצרים או מכל ארץ אחרת, הריהו חוטא בערלת לב וטומאת שפתיים אנטי-לאומית ואנטי-יהודית. ואם יהודי רואה בשוטר, במדינתו שלו, לא משרת ציבור נאמן, לא ידיד לו ולבני ביתו, אלא מעין אויב - הריהו מוכיח שהגלות והשעבוד עודם בלבו, אף-על-פי, שהוא יושב בארץ המולדת.