מ. בגין בכנסת: נזכיר לבריטניה: עוד חי הדור שנלחם בשלטונה ויכול לו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א חשון התשי"ז, 16 באוקטובר 1956
מתוך:
עמ' 1-2

מהי הגנה עצמית חוקית? מכל השאלות העומדות על הפרק אולי זוהי בימים אלה השאלה החשובה ביותר. לאסוננו הכניסה הממשלה את המושג המקודש הזה למיתת סדום של הריגת נגד והריסת נגד, ובכך היא הכשילה את האומה מבחינה מוסרית, מדינית וצבאית גם יחד. הממשלה חייבת הסבר לא לזרים - לנו, לנבחרי האומה ולבניה, בדרך השכנוע, על פי השכל הישר: מדוע הריגת חמשים ערבים אשר ביחס אליה אין ולא ייתכן שתהיה הוכחה כי הם ירו על רמת רחל הרגו ופצעו - היא הגנה עצמית חוקית