מ. בגין בהצעה לכנסת לדיון באירועים בשכנותנו: שתיקת הממשלה מול האיחודים הערביים היא חטא – העולם יכול להבין כאילו אין לנו עניין בכך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשי"ח, 20 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 1-2

זכותו של העם היהודי על א"י בשלמותה ההיסטורית - זכות נצחית היא שאינה ניתנת לערעור ע"י שום כבוש זר, ע"י שום סיפוח, ע"י שום גזל, אדמתנו היא. בעלות שחר הלאומים נתנה לנו האלוהים, ביום היותנו לעם נושא דברו החי. אבותינו שנהדפו ממנה בכח הזרוע, כבשוה בדמם ובזיעת בניהם לנו ולבאים אחרינו, לדורי דורות ובעזרת אלוקי האמת והצדק, שוב נשוב אליה ואילו היא אלינו תשוב.
נוסף על הבעיה ההיסטורית, קיימת גם בעיה צבאית, בעיית בטחונה של מדינתנו בימים יבואו. בודאי, מבחינת זכותו של עמנו על נחלתו, על מכורתו, אין הבדל אם על שטחי מולדתנו הנצחית משתלטת אליגרכיה אפלה בראשותו של מלך זר נבער אחד, או בראשותו של מלך או משנה למלך. אולם מבחינת הבטחון - עצום הוא ההבדל לאורך הקו המזרחי הפתלתול, הנמשך מאות קילומטרים, עומד חיל שכירים שמספר חייליו בערך 15 אלף ללא מילואים ללא אפשרות של קריאה למילואים, או צבא רבבות עם אפשרות של גיוס וארגון והפעלת מילואים, לכן חייבת האומה לדעת כי מצב הבטחון בימים אלה הוחמר מאד. ואילו העולם חייב לדעת כי בעוד אויבינו מקיימים במפורש מצב עם ישראל ומאיימים עליה בגלוי במלחמת הפחדה.