מ. בגין בהצעה לכנסת לדיון באירועים בשכנותנו: שתיקת הממשלה מול האיחודים הערביים היא חטא – העולם יכול להבין כאילו אין לנו עניין בכך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשי"ח, 20 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 1-2

אם במשך השנים שאלת את דוברינו הרשמיים לאן אנו הולכים, מהי מדיניותכם - אחת, קבועה היתה תשובתם: מגמתנו - שמירת הסטטוס קוו במזרח התיכון, ומדיניותנו - השענות עליו. כאשר אנו הזהרנו השכם והזהר כי הסטטוס קוו עצמו במזרח התיכון היא מציאות חולפת ומי שנשען עליו כאילו נסמך על זרם שוטף - אף לא רצו להטות אוזן קשבת לאזהרותינו.
חייבת הממשלה לדעת ולזכור כי יש ומדיניות שתיקה פרושה מעשה, אבל מעשה חמור, מעשה חטא, מעשה שלילי, מעשה מסוכן, מעשה העלול להיות בכיה לדורות. הרושם מן השתיקה העלול להתקבל ברחבי העולם כי לא מענייננו הוא.