מ. בגין בהצעה לכנסת לדיון באירועים בשכנותנו: שתיקת הממשלה מול האיחודים הערביים היא חטא – העולם יכול להבין כאילו אין לנו עניין בכך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשי"ח, 20 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 1-2

זכותו של העם היהודי על א"י בשלמותה ההיסטורית - זכות נצחית היא שאינה נתנת לערעור ע"י שום כבוש זר, ע"י שום ספוח, ע"י שום גזל, אדמתנו היא. בעלות שחר הלאומים נתנה לנו האלוהים, ביום היותנו לעם נושא דברו החי. אבותינו שנהדפו ממנה בכח הזרוע, כבשוה בדמם ובזיעת לבניהם, לנו ולבאים אחרינו, לדורי דורות ובעזרת אלוקי האמת והצדק שוב נשוב אליה ואילו היא אלינו תשוב.