מ. בגין בהצעה לכנסת לדיון באירועים בשכנותנו: שתיקת הממשלה מול האיחודים הערביים היא חטא – העולם יכול להבין כאילו אין לנו עניין בכך

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשי"ח, 20 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 1-2

חייבת הממשלה לדעת ולזכור כי יש ומדיניות שתיקה פרושה מעשה, אבל מעשה חמור, מעשה חטא, מעשה שלילי, מעשה מסוכן, מעשה העלול להיות בכיה לדורות. הרושם מן השתיקה העלול להתקבל ברחבי העולם כי לא מעניננו הוא.