מ. בגין בדיון בכנסת על המצב המדיני: לא תמה המלאכה והארץ נשארה הרבה לרשתה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' כסלו התשי"ז, 8 בנובמבר 1956
מתוך:
עמ' 1-2

המסקנה הראשונה היא: לא היכה צבאנו באויב כדי שתהא מלחמה נצחית ביננו ובין מצרים. המטרה היא שלום, שלום-אמת. המסקנה השניה היא - ואנו ממליצים עליה: יחס אנושי והוגן לכל בני ערב, פליטים או בורחים, הנמצאים היום תחת שלטונה של ישראל. אויב יש להכניע, להדבירו, אבל מי שנכנע אין לפגוע בו; יש לחמול עליו, יש להושיט לו יד, יש לעזור לו בהקמת ביתו.