מ. בגין: בגאווה ובאמונה נשרת את עמנו באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התש"כ, 17 בדצמבר 1959
מתוך:
עמודים 1,2

אנחנו נמלא את שני התפקידים האלה, ללא כל מרירות על שעמנו זאת הפעם לא נתן לנו את הסמכות ביקשנוה, אלא באהבה, במסירות, בנאמנות, באמונה, מתוך הכרת אחריותנו.