מ. בגין: בגאווה ובאמונה נשרת את עמנו באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התש"כ, 17 בדצמבר 1959
מתוך:
עמודים 1,2

בוודאי יש בחיים חזיון של נס. בשטח הרוחני אין זה מקרה שבשפת עבר מלה אחת לפלא ולדגל, יש ואתה מרים דגל ויוצר פלא. זוהי מתנת האלהים לאדם שכוחות נפשיים טמירים יודעים, בשעת משבר, להתגבר על החומר. אולם יש לשאול: האם בשטח הכלכלי יתרחשו נסים? האם יתכנו? אני סובר שמוטב להשיב לשאלה זו בלאו.