מ. בגין באספה רבתי בבירה: לתבוע נשק – הן! אך המעש הוא שיצילנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג ניסן התשט"ז, 4 באפריל 1956
מתוך:
עמוד 1, 2

לא זו בלבד שהממשלה סתרה את עצמה בהודעותיה כלפי חוץ באמרה פעם כי אנו חלשים ופעם אחרת כי אנו חזקים ופעם שלישית כי אנו חלשים חזקים, אלא בעיקר היא העמידה את הבעיה על בסיס או של רחמים או של מצפון או אף של תשלום. האמת היא אחרת: בעית הנשק היא בעיה מדינית בלבד רק על בסיס של אינטרס משותף – ושל הסברת האיטרס המשותף – יש אפשרות לקבל נשק. במי יפגע הנשק הקומוניסטי? ראש הממשלה וחבריו חטאו חטא חמור "בהסירם" לאמריקה כי הנשק הקומוניסטי הזורם למצרים לא יפגע בה. הוא לא רק חייב, אלא הוא גם יכול היה לומר את ההפך, כי ההפך הוא האמת: על ידי שיגור הנשק למצרים רכשה לה ברית המועצות זו הפעם הראשונה בסיס מדיני צבאי בלבו של המזרח התיכון ובשער היבשת האפריקנית. זוהי סכנה לכל העולם החפשי ואם נראה אותה לעמים החפשיים יש יסוד להנחה כי כביכול יעזרו לנו בציוד צבאי ראוי לשמו. ...