מ. בגין – אורח במחנהו של שייך סולימן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' תמוז התשי"ט, 13 ביולי 1959
מתוך:
עמוד 1

עוד אברהם אבינו לימד אותנו שביחסים שבין אדם לחברו אין מידה יותר נאה ונעלה מהכנסת האורחים... רצוני שתדע אתה וידעו כל בני שבטך, כי בימים ההם של המחתרת, האמנו בכל לבנו ואמרנו זאת לא פעם - כי במדינה שלנו צריך ומוכרח שיהיה שווי זכויות מלא לכל אזרחיה ללא הבדל מוצא ודת. תורה זאת איננה בשבילנו בבחינת חידוש. כדאי שכל בני שבטך ידעו על מורנו ורבנו זאת ז'בוטינסקי, שעוד לפני 30 שנה ומעלה התקבצנו סביבו, והוא לימד אותנו, ואת כל בני עמנו, שבמדינה החפשית שלנו, צריך לשרור שווי זכויות מלא לכל אזרחיה ותושביה. וכך כתוב גם בתורה שקבלנוה לפני אלפי שנים - כגר כאזרח יהיה לכם. האמת היא שאין טעם לחיים בלי חרות. תודה לאל - היום כולנו אזרחים של מדינה חפשית ואנו מאמינים שהיא תהיה תמיד חפשית ובה שוויות זכויות מלא לכל תושביה.