מתחת לסיסמת „ההולכים למות מקימים אותך מולדת" המונים התייחדו עם זכרו של דוד רזיאל הי"ד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"ט, 1 ביוני 1959
מתוך:
עמודים 1,2

הכרת תודה היא מן הנאות בתכונות אנוש והיפוכה כפיית טובה. אם אדם מיטיב עם קרוב, עם שכנו, עם רעהו, האין זה טבעי, אנושי, שמקבל הטובה יכיר בה? ואם כך כחיי הפרט, על אחת כמה וכמה בחיי הכלל.