משרד החינוך יתקן ספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשכ"ד, 20 בדצמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

בגין מצטט מתוך אגרת שהאצ"ל שלח לנציגי מדינות באו"ם ערב כ'ט בנובמבר 47:
,,אבותינו הקימו בארץ זו את מדינתם העצמאית ואת תרבותם המקורית, שהונחה, לצד התרבות של עמים עתיקים אחרים, ביסודה של התרבות הכלל-אנושית. הם הפריחו את אדמתם בזיעת אפם והגנו עליה בדם לבם. הם עמדו במשך עשרות דורות בגבורה נגד פולשים והתקוממו בעוז נגד משעבדים. הם הוגלו ממנה וחזרו אליה. הם לא שכחוה בגלותם הארוכה ולעולם לא ויתרו על הבעלות עליה... בהעלותנו את הקשר ההיסטורי בין העם ובין הארץ, קשר שכוח השפעתו הוא טבעי ובלתי מנוצח – הרינו מרשים לעצמו להפנות את תשומת לבכם לא רק להקדמה למנדאט הארץ ישראלי מטעם חבר הלאומים, אלא גם להודעתו של מינסטר החוץ של ברית המועצות בוועידת שרי החוץ במוסקה בענין גבולותיה המערביים של פולין. בהודעתו זו הסביר מינסטר החוץ של ברית המועצות, כי לפי דעת ממשלתו, הגורם המכריע בקבלה ההחלטה על סיפוחם של האיזורים המזרחיים של גרמניה למדינת פולין הוא שבאיזורים אלה עמדה ,,עריסתה של המדינה הפולנית והתרבות הפולנית". במילים אחרות הגורם המכריע הוא הגורם ההיסטורי... הבאנו את הודעתו של מר מולוטוב (שר החוץ הסובייטי דאז) שנתקבלה באופן עקרוני גם על דעתם של הממשלות האחרות, לא כדי לנמק את זכותנו למולדתנו. לפי הכרתנו, אין צורך בהנמקה כלשהי, באשר המולדת היא מולדתנו ומולדתם של אחינו באוח טבעי, כפי שאמריקה היא מולדת של אמריקאים, צרפת מולדתם של הצרפתים, ורוסיה מולדתם של הרוסים. הבאנו את ההודעה החשובה הזאת בתור אילוסטרציה לגישה שהיא בתקופתנו אמת מידה ביחים הבין לאומיים. והן אמת מידה אינה יכול להיות אלא אחת.