משרד החינוך יתקן ספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התשכ"ד, 20 בדצמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

...מדינת ישראל, לפי הכרתנו, חייבת לבקש נקודות מפגש עם גוש (אירופה המזרחית – ד.ב) זה של מדינות. כך נוהגות בימינו כל אומות העולם, כגדולות כקטנות. אין מעצה ואין מדינה המוכנה להשלים עם עויינות מוחלטת. מובן מאליו, כי לא בין לילה תיהפך עויינות לידידות. זוהי הנחת הריאליזם המדיני. אבל אין עוד טעם לחזור על האימרה הנדושה, לפיה מדיניות היא אמנו המצוי, מבלי לנסות להשיגו בעזרת הרצוי. אמנות המדיניות הבין לאומית בתקופתנו היא מיצוי נקודות המפגש, אפילו לצידן של תהומות.