משעבוד לגאולה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התש"ו, 1 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 179

אם עינינו תהיינה פקוחות, נדע לעצב מיד את דמותה הקונסטיטוציונאלית של האומה הלוחמת. נקים ממשלה עברית ואוצר עצמאי וצבא עברי, לא ארגונים צבאיים והגנתיים, כי אם צבא עברי, לוחם ומשחרר. בזמן הראשון יקראו לממשלתנו "המכנה את עצמה ממשלה עברית"; אבל במרוצת הזמן יכירו בה גויים ומדינות, שיהיו מעונינים, בגלל סיבות שונות, בקיומה ובנצחונה על ממשלת הכיבוש הבלתי חוקית. ואילו המפקדה של צבא השחרור העברי תדע להזים את מזימות האויב ל"חיסול בלי מכאובים" ותובילנו לקרב ולנצחון.

סיכויינו בידינו. ואם נדע לנצלם, יהיה מספדנו למחול ואבלנו לחג. והעולם כולו עוד ילמד, כי מימי מצדה ועד סטלינגדר עוד לא היתה גבורה כגבורה הזאת שתתגלה במלחמה זו של מעטים נגד רבים, המתנהלת בארץ רווית הדם, שבה ניצחו לא פעם המעטים את הרבים, המאמינים את הזדים, הטהורים את הטמאים.