משמעות ההכרזה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 35-36

"שתי ההנחות - ושתיהן נכונות - מחייבות מסקנה אחת: מלחמת שחרור. עם שלטון, המושתת על כוח ברוטאלי, אין נושאים ונותנים. לפנות אל יושרו, או לקרוא אל מצפונו - מלאכת-שוא היא ואונאה עצמית. את דרכו של שלטון כזה אינם קובעים גורמים מוסריים; ונימוקים, אין בכוחם לשנות את יחסו. אם ההשתלטות היא מטרתו; אם השעבוד היא שיטתו: אם הכידון הוא יסוד קיומו, אין טעם ואין אפשרות להתדיין עמו מעל במה זו או אחרת. שלטון כזה מוכרחים להפיל. ולהפילו אפשר רק ע"י כך, שמעמידים את נשק החופש מול הכידון המשעבד."