משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

המשטרה בנוייה על פי מתכונת צבאית. יש בה מפקדים ופיקודים לדרגותיהם. המשמעת מחייבת בה, ממש כמו בצבא. אבל כל איש יודע, כי אין משמעת אמת, בלי דוגמא אישית של מי שזכאי להטילה. משום כך, אין המושג "כבוד", בארגון צבאי ראוי לשמו, מושג ערטילאי. פירושו האמיתי איננה התנפחות מתיהרת, שמצאה בימים עברו, את בטוייה בנכונות מתמדת לשלוף חרב ולצאת לדו-קרב על מלה או תנועה עולבת. הכבוד בצבא, או בארגון הפועל על פי תכניתו, הוא, אם מותר לומר כך, נשמתה של המשמעת, אוי לו לצבא, אם מפקדיו לדרגותיהם מטילים רצונם רק בתוקף הסמכות הפיקודית, רק בכוח המורא. צבא כזה יכול להבריק במצעדי ראווה, לנצנץ בכפתוריו, אולם בשעת המבחן, שהיא הקובעת, יכשל.