משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

וודאי, זוהי טרגדיה בשביל כל שרות חשאי, אם הוא נאלץ לגלות את סוכניו, כדאים בפני בית המשפט. אולם שום משפט עצמאי, רואי לשמו לא יתחשב ב"טרגדיה" כזו. בית המשפט העליון באמריקה אף פסק לאחרונה, כי, משרד החקירות הפדראלי, העומד תחת פיקחו של משרד המפשטים, חייב לגלות את תיקיו הסודיים בפני הנאשמים וסנגוריהם, אם רצונו שמיסמכיו ישמשו חומר הוכחה.