משטר, משטרה ואמת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ז, 26 ביולי 1957
מתוך:
עמוד 2

באולם בית המשפט נפרשה, לעיני כל, "חוקת המוסר" של סוכני הש.ב. עובדא זו כשלעצמה אופיינית מאד. כי אחת משתי אלה: אם הוראות הפעולה של השרות החשאי הן סוד כמוס, אשר גלויו עלול לסכן את בטחון המדינה, איך הן פורסמו, באזני עם ועדה, בבית-הדין? אך אם פרסום הוראות אלו אינו מזיק לבטחון, למה לא הובאו, במשך תשע שנים ת מימות, לידיעת הצבור, על ידי הכנסת, או, לפחות, על ידי ועדות חוץ ובטחון? יוצא, כי, כדי שעם בן חורין ילמד על עצם קיומו של שרות חשאי וכן משהו על דרכי פעולתו העקלקלות, צריך שמישהו ירצח; אחרת לא היה יודע, או היה מוסף לחיות בשקר המתמיד של שליטיו הטוענים בתמימות קורעת-לב, כי שרות חשאי בכלל אינו קיים. ובכן, איך נוכל לספר על מעשיו?